NAVI® 36 AZOTOWY

NAVI® 36 AZOTOWY

Nawóz jest szczególnie przydatny do wiosennego stosowania
w uprawach ozimych (zboża, rzepak). Przyspiesza regenerację roślin
po uszkodzeniach zimowych. Stosowanie zalecane jest również na młode rośliny w warunkach stresu fizjologicznego (susza, niska temperatura, zalanie korzeni wodą), gdy pobieranie składników pokarmowych przez korzenie jest niedostateczne.

Zawiera wszystkie mikroskładniki niezbędne dla prawidłowego rozwoju roślin.

NAWÓZ WE

Typ. C.1.1. Roztwór nawozu azotowego z dodatkiem: tlenku magnezu (MgO), z mikroskładnikami pokarmowymi:
borem (B), miedzią (Cu), żelazem (Fe), manganem (Mn), molibdenem (Mo) i cynkiem (Zn).

© 2020 Chempest SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.