NAVI® BOR

NAVI® BOR

Płynn nawóz dolistny zawierający 150g boru (B) w 1 litrze w formie boroetanoloaminy. Bor (B) dostarczany w nawozie jest szybciej wchłaniany, przemieszczany i przyswajany przez rośliny niż bor dostarczany roślinom w innych formach.

Stosowany w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do boru (rośliny kapustowate, buraki, ziemniaki, drzewa i krzewy owocowe, truskawka, warzywa korzeniowe) - jest efektywnym źródłem boru. Przydatny w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (wysokie lub niskie pH, niedobór wody w glebie, niska zawartość substancji organicznej, kategoria agronomiczna: gleby bardzo lekkie i lekkie). Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, zapobiega powstawaniu niedoboru boru w roślinach.

NAWÓZ WE

(E.1.5e.) Boroetanoloamina

© 2020 Chempest SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.