© 2020 Chempest SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NAVI® CLEAN

Środek do mycia i neutralizacji pozostałości środków ochrony roślin w opryskiwaczach. Szczególnie polecany do herbicydów sulfonylomoczynikowych i glifosatu.

Preparat zawiera związki powierzchniowo-czynne, neutralizujące oraz rozpuszczające substancje aktywne środków ochrony roślin.

OPRYSKIWACZE BEZ SYSTEMU MYJĄCEGO

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Opróżnić zbiornik opryskiwacza, usunąć zanieczyszczenie przy użyciu wody i dodać preparat w stężeniu 0.5% v/v (5l na 1000l wody). Włączyć mieszadło i przepłukać wszystkie obwody układu cieczowego. Uzupełnić zbiornik wodą do pełna i mieszać przez 10-15 min, następnie opróżnić zbiornik. W celu dokładnego usunięcia zanieczyszczeń, zdemontować rozpylacze oraz filtry i umyć osobno w roztworze o stężeniu 0,5% v/v (np. 50ml preparatu na 10l wody). Wypłukać wnętrze zbiornika i wszystkie obwody czysta wodą, następnie opróżnić zbiornik. Opłukać opryskiwacz z zewnątrz wodą. Popłuczyny usuwać w miejscu nieużytkowanym rolniczo, w którym nie ma bezpośredniego zagrożenia zanieczyszczenia wód. 

OPRYSKIWACZE Z SYSTEMEM MYJĄCYM

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Środek stosować w stężeniu 1% v/v (1l na 100l wody). Preparat rozpuścić
w niewielkiej ilości wody i wlać do rozwadniacza. Postępować zgodnie z procedurą użytkowania systemu myjącego,
zalecaną przez producenta opryskiwacza, uzupełnić woda i włączyć system myjący. W celu dokładnego
usunięcia zanieczyszczeń, zdemontować rozpylacze oraz filtry i umyć osobno w roztworze o stężeniu
0,5% v/v (np. 50ml preparatu na 10l wody). Przepłukać zbiornik i instalację czystą wodą.
Opłukać opryskiwacz z zewnątrz wodą. Popłuczyny usuwać w miejscu nieużytkowanym
rolniczo, w którym nie ma bezpośredniego zagrożenia zanieczyszczenia wód. 

NAVI® CLEAN