NAVI® FOSFOROWY

NAVI® FOSFOROWY

Płynny nawóz wieloskładnikowy o wysokiej zawartości fosforu przeznaczony w szczególności do stosowania w uprawach kukurydzy oraz innych, intensywnych, o zwiększonym zapotrzebowaniu na fosfor. Zawartość azotu, potasu oraz mikroskładników zapobiega jednostronnemu odżywieniu roślin.

Posiada wyjątkowo silne właściwości buforujące, dzięki czemu może być stosowany jako dodatek do cieczy roboczej, w celu neutralizacji i stabilizacji odczynu (pH) przy zabiegach środkami ochrony roślin.

NAWÓZ WE

Typ. C.2.1. Roztwór nawozowy NPK 5-20-5 z mikroskładnikami pokarmowymi: borem (B),
miedzią (Cu), żelazem (Fe), manganem (Mn), molibdenem (Mn) i cynkiem (Zn).

© 2020 Chempest SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.