© 2020 Chempest SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zalecana dawka: 0,1% v/v (100ml na każde 1000l wody). W przypadku stosowania obniżonej ilości wody na hektar poniżej poziomu 200 l/ha, dla uzyskania odpowiedniego pokrycia roślin zaleca się stosować preparat NAVI® KONTAKT w dawce mniejszej niż 200ml na hektar.

Preparat można stosować z większością środków ochrony roślin i nawozów dolistnych.

NAVI® KONTAKT

Adiuwant przeznaczony do stosowania z środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi.

NAVI® KONTAKT