NAVI® MIEDŹ

NAVI® MIEDŹ

Płynny nawóz dolistny zawierający biodegradowalne związki kompleksujące, które przyspieszają pobieranie miedzi przez rośliny oraz ułatwiają łączne stosowanie nawozu z innymi agrochemikaliami. Nawóz szczególnie polecany w okresach intensywnego wzrostu roślin oraz w fazach krytycznych wzrostu i rozwoju roślin.

Dokarmianie pozakorzeniowe nawozem NAVI® MIEDŹ stanowi integralną część programów nawożenia wielu upraw rolniczych
i ogrodniczych.

Nawóz WE (E.1.3F) roztwór nawozu wieloskładnikowego 6,5% (siarczan)
do sporządzania roztworu.

Płynny dolistny nawóz miedziowy zawierający 80g Cu w 1 litrze.

© 2020 Chempest SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.