NAVI® MIKRO

NAVI® MIKRO

Wysokoskoncentrowany, mikroelementowy nawóz dolistny dla upraw intensywnych. Zawiera pełen zestaw mikroskładników oraz dodatkowo azot, potas i siarkę dla lepszego zbalansowania odżywiania dolistnego. Doskonały do zapobiegawczego i interwencyjnego uzupełniania niedoborów mikroelementów.

Składniki NAVI® MIKRO są całkowicie dostępne dla roślin i bardzo
szybko pobierane.

NAWÓZ WE

Typ C 2.6. Nawóz zawiesinowy NK 8-10 z dodatkiemtlenkumagnezu (MgO) i trójtlenku siarki (SO3), zmikroskładnikami pokarmowymi:
borem(B), miedzią (Cu), żelazem(Fe), manganem(Mn), molibdenem (Mo) i cynkiem(Zn).

© 2020 Chempest SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.