Adiuwant, zwany również wspomagaczem, to substancja pomocnicza, która poprawia skuteczność biologiczną środków ochrony roślin, poprzez
modyfikację właściwości fizycznych oraz chemicznych.

Adiuwanty modyfikujące
Ten rodzaj adiuwantów kondycjonuje stan wody poprawiając jej jakość poprzez zmianę parametrów chemicznych (pH lub twardość) oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na substancje czynne zawarte w środkach ochrony roślin.

Adiuwanty aktywujące
Zadaniem tego typu adiuwantów jest ułatwienie przenikania substancji do tkanki roślinnej. Takie adiuwanty mogą: 

» wpływać na zmniejszenie napięcia powierzchniowego preparatu, co powoduje, że jest lepiej wchłaniany przez roślinę (tzw. surfaktant),

» zwiększać przyczepność cząsteczek do powierzchni chwastów (tzw. adiuwanty olejowe).

Adiuwanty wspierają działanie środków ochrony roślin poprzez polepszenie ich skuteczności. Ciecz robocza lub środek z dodatkiem
wspomagacza pozwoli na zmiękczenie wody, neutralizację substancji negatywnie wpływających na roślinę oraz obniża
napięcie powierzchniowe preparatu i dodatkowo utrzymuje  odpowiednią gęstość i lepkość cieczy roboczej. 

Adiuwanty spowalniają przenikanie cieczy roboczej do głębokich warstw ziemi. 

» Nawozy dolistne nowej generacji,

» zawierają składniki pokarmowe w technologii nanocząsteczek,

» mikroelementy schelatyzowane EDTA,

» środki zwilżające,

» substancje zabezpieczające mikrokropelki preparatu przed wyparowaniem, zanim osiągną powierzchnię liści,

» środki powierzchniowo czynne umożliwiające równomierne pokrycie liści cieczą roboczą,

» środki podnoszące przyczepność preparatu,

Dolistne dokarmianie roślin stało się integralną częścią nowoczesnych technologii uprawy. Pozwala ono na maksymalne wykorzystanie potencjału plonotwórczego. 

Często brak mikroelementów w glebie uniemożliwia roślinie pełne wykorzystanie innych, dobrze dostępnych składników pokarmowych.
Natomiast składniki dostarczone dolistnie od razu mogą zostać użyte przez roślinę. Dlatego efektywność takiego nawożenia jest wielokrotnie wyższa niż doglebowego. 

Stosując dokarmianie dolistne, należy pamiętać, że efektywność pobierania składników pokarmowych będzie lepsza jeśli zostało
wykonane podstawowe nawożenie NPK, a odczyn gleby jest uregulowany i jej zasobność w fosfor, potas
oraz magnez jest na poziomie średniej.

» efektywne pobieranie składników pokarmowych,

» szybkie i skuteczne odżywienie roślin,

» intensywniejszy wzrost roślin,

» wzrost tolerancji na warunki stresowe,

» lepsza odporność na choroby,

» znacząca poprawa jakości i wydajności plonów.

© 2020 Chempest SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.